Presentació

L’ Informatiu Museus digital, concebut com a suport d’informació de les institucions museítiques de Catalunya i la difusió de llurs activitats , manté uns apartats com l’Editorial, les Notícies o la Formació que oferia l’anterior format en paper, però en presenta de nous com la Ofertes de treball, els enllaços per a cercar informació fàcilment, i els apartats d’Exposicions i d’Activitats que estan vinculats a l’Agenda Cultural del Departament de Cultura, cosa que permet accedir a una informació més completa i actualitzada.